Achterstallig loon opeisen met een loonvorderingsprocedure

Betaalt jouw werkgever je loon te laat uit of zelfs helemaal niet? Dan is er sprake van achterstallig loon. Je hebt dan een loonvordering op je werkgever. Wat moet je doen in dit geval? Doorwerken of de werkzaamheden stilleggen? Waarom wordt het loon niet uitbetaald en hoe ga je de werkgever hierop aanspreken? Je komt voor allerlei vragen te staan en Onyx Advocaten kan jou hierin van A tot en met Z begeleiden. Vanaf het eerste vrijblijvende advies tot het voeren van een loonvorderingsprocedure, dan wel een faillissementsaanvraag bij de rechtbank.

Wanneer is er sprake van achterstallig loon?

De werkgever is verplicht om het loon tijdig te betalen. In de arbeidsovereenkomst staat veelal opgenomen binnen welke termijn het loon dient te zijn voldaan. Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, dan dient het loon te worden voldaan na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden betaald. Dit houdt in dat het weekloon binnen één week dient te worden voldaan en een maandloon binnen één maand na afloop van de gewerkte maand. Indien er binnen deze termijn geen loon is ontvangen, dan is het loon niet tijdig betaald. Er is dan sprake van achterstallig loon en de werknemer heeft dan een ‘loonvordering’ op de werkgever.

Naast het ‘normale’ loon kunnen ook het vakantiegeld of vakantiedagen niet (tijdig) worden uitbetaald. In dat geval is er eveneens sprake van achterstallig loon. Hetzelfde geldt indien er te weinig salaris is uitbetaald (bijvoorbeeld in strijd met de Wet Minimumloon).

Wat te doen bij achterstallig loon / salaris?

Indien vaststaat dat het loon niet tijdig is betaald, dan dien je eerst (telefonisch) contact op te nemen met je werkgever. Mogelijk is er een administratieve fout begaan en kan je werkgever snel duidelijkheid geven. Hiermee voorkom je dat de relatie met de werkgever direct onder druk komt te staan. Krijg je geen duidelijkheid, dan verzoek je per brief of per e-mail om het loon alsnog binnen een termijn van drie dagen te betalen.

Mocht dit schriftelijke verzoek ook geen effect hebben, dan dien je juridische stappen te nemen. Hierbij is het van belang om snel actie te ondernemen, omdat bij een eventueel faillissement het salaris tot 13 weken terug wordt vergoed door het UWV (loongarantieregeling). Je dient daarom snel duidelijkheid te krijgen of de werkgever niet kan betalen (faillissementsituatie) of niet wil betalen (bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict). In dit stadium is het raadzaam om Onyx Advocaten in te schakelen en dit te onderzoeken. Vervolgens kan een strategie worden bepaald.

Gerechtelijke procedure (betalingsonwil)

Indien de werkgever het loon niet wil betalen, dan kan er een loonvordering worden ingesteld bij de kantonrechter om zo via een gerechtelijke procedure de loonbetaling af te dwingen. Aangezien het salaris noodzakelijk is voor de betaling van de vaste lasten, wordt deze vordering als spoedeisend gezien. Dit heeft als gevolg dat deze procedure meestal ook via een kort geding kan worden uitgevoerd. Het voordeel van een kort geding is dat het veel sneller gaat dan een normale gerechtelijke procedure. Het wordt daarom ook wel een spoedprocedure genoemd.

Faillissementsaanvraag (betalingsonmacht)

Indien de werkgever het loon wel zou willen betalen, maar het simpelweg niet kan, dan is er sprake van betalingsonmacht. De werkgever verkeert dan in een faillissementsituatie, maar is nog niet daadwerkelijk failliet. Het faillissement moet dan nog worden aangevraagd. Vaak ziet een werkgever niet in dat er sprake is van een faillissementsituatie en blijft hij aanmodderen. Schuldeisers hebben vaak geen belang bij een faillissement, omdat er dan meestal ook geen uitbetaling volgt. Om deze reden is het faillissement dan vaak nog niet aangevraagd. Werknemers hebben daarentegen juist wel belang om bij een faillissementssituatie het faillissement van de werkgever aan te vragen, omdat zij aanspraak kunnen maken op de loongarantieregeling

Hoe ziet een loonvorderingsprocedure eruit?

Wanneer er een loonvorderingsprocedure wordt gestart om achterstallig loon op te eisen, heeft deze procedure een vaste gang van zaken.

Stap 1: werkgever dagvaarden

Om de procedure te starten dien je jouw werkgever eerst te dagvaarden. Omdat er bij loonconflicten spoed komt kijken, kan een kort geding gestart worden. In de dagvaarding licht je aan de rechtbank toe wie je wilt dagvaarden, waarom er gedagvaard wordt, waarom er spoed bij komt kijken en wat u van de gedagvaarde vordert. Ook dien je bewijzen voor je standpunten te overleggen en aan te tonen welke schade er is geleden.

Onyx Advocaten kan je helpen met het opstellen van de dagvaarding. Nadat deze is opgesteld, sturen we deze op naar de rechtbank en zorgen wij ervoor dat een gerechtsdeurwaarder deze aan je werkgever uitreikt.

Stap 2: schikking of verweer

Nadat de dagvaarding door je werkgever is ontvangen, kan deze of je vordering erkennen, of deze afwijzen. In het eerste geval zal er overlegd kunnen worden om tot een overeenkomst te komen, waarmee de zitting voorkomen kan worden. Is je werkgever het niet met je vordering eens? Dan zal deze verweer voeren en dit verweer naar voren brengen bij de kantonrechter.

Stap 3: de zitting

Als je werkgever het niet met je vordering eens is, zal de zaak op zitting behandeld moeten worden. Tijdens de zitting kun je zelf het woord voeren, maar daarvoor ook een advocaat of gemachtigde inschakelen. Eerst krijg je zelf het woord om je verhaal te doen en de kantonrechter uit te leggen wat je vordert, en waarop je vordering gebaseerd is. Je werkgever kan vervolgens reageren op je verhaal. De rechter kan ondertussen ook vragen stellen.

De rechter laat vervolgens weten hoe hij of zij tegen de zaak aankijkt. Ook bekijkt de rechter op welke manier het conflict het beste opgelost kan worden. Daarbij kan het dan gaan om een schikking, bemiddeling, of een vonnis. Ook kan de rechter een voorlopig oordeel geven.

Stap 4: de uitspraak (het vonnis)

Als er geen schikking of bemiddeling volgt, zal de rechter een uitspraak doen. De rechter neemt daarbij het besluit of er wel of niet een geldige reden is voor de werkgever om het achterstallige loon niet te betalen. Als de rechter van mening is dat die reden er niet is, dient je werkgever het achterstallige loon alsnog te betalen, met daarbij de wettelijke verhoging, de wettelijke rente en de proceskosten. Wanneer je de zaak echter verliest dien je de proceskosten zelf te betalen.

Stap 5: het vervolg

Na het vonnis kan je werkgever zich erbij neerleggen, maar ook een bodemprocedure starten of in hoger beroep gaan. In dat laatste geval is de loonvorderingsprocedure dus nog niet ten einde en zal er verder geprocedeerd moeten worden.

Loonvorderingsprocedure starten? Neem direct contact op

Wil je een loonvorderingsprocedure starten en daarvoor een advocaat inschakelen? Neem dan contact op met Onyx Advocaten voor een vrijblijvend adviesgesprek. Wij vertellen je graag wat we in jouw situatie voor je kunnen betekenen.

Heb je vragen over jouw achterstallig loon / salaris?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen!

Je kunt hier ook direct opdracht geven tot incassering van het achterstallig loon / salaris.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.