Achterstallig loon / salaris

Betaalt jouw werkgever je loon te laat uit of zelfs helemaal niet? Dan is er sprake van achterstallig loon. Je hebt dan een loonvordering op je werkgever. Wat moet je doen in dit geval? Doorwerken of de werkzaamheden stilleggen? Waarom wordt het loon niet uitbetaald en hoe ga je de werkgever hierop aanspreken? Je komt voor allerlei vragen te staan en Onyx Advocaten kan jou hierin van A tot en met Z begeleiden. Vanaf het eerste vrijblijvende advies tot het voeren van een loonvorderingsprocedure, dan wel een faillissementsaanvraag bij de rechtbank.

Wanneer is er sprake van achterstallig loon?

De werkgever is verplicht om het loon tijdig te betalen. In de arbeidsovereenkomst staat veelal opgenomen binnen welke termijn het loon dient te zijn voldaan. Indien hierover geen afspraken zijn gemaakt, dan dient het loon te worden voldaan na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden betaald. Dit houdt in dat het weekloon binnen één week dient te worden voldaan en een maandloon binnen één maand na afloop van de gewerkte maand. Indien er binnen deze termijn geen loon is ontvangen, dan is het loon niet tijdig betaald. Er is dan sprake van achterstallig loon en de werknemer heeft dan een ‘loonvordering’ op de werkgever.

Naast het ‘normale’ loon kunnen ook het vakantiegeld of vakantiedagen niet (tijdig) worden uitbetaald. In dat geval is er eveneens sprake van achterstallig loon. Hetzelfde geldt indien er te weinig salaris is uitbetaald (bijvoorbeeld in strijd met de Wet Minimumloon).

Wat te doen bij achterstallig loon / salaris?

Indien vaststaat dat het loon niet tijdig is betaald, dan dien je eerst (telefonisch) contact op te nemen met je werkgever. Mogelijk is er een administratieve fout begaan en kan je werkgever snel duidelijkheid geven. Hiermee voorkom je dat de relatie met de werkgever direct onder druk komt te staan.  Krijg je geen duidelijkheid, dan verzoek je per brief of per e-mail om het loon alsnog binnen een termijn van drie dagen te betalen.

Mocht dit schriftelijke verzoek ook geen effect hebben, dan dien je juridische stappen te nemen. Hierbij is het van belang om snel actie te ondernemen, omdat bij een eventueel faillissement het salaris tot 13 weken terug wordt vergoed door het UWV (loongarantieregeling). Je dient daarom snel duidelijkheid te krijgen of de werkgever niet kan betalen (faillissementsituatie) of niet wil betalen (bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict). In dit stadium is het raadzaam om Onyx Advocaten in te schakelen en dit te onderzoeken. Vervolgens kan een strategie worden bepaald.

Gerechtelijke procedure (betalingsonwil)

Indien de werkgever het loon niet wil betalen, dan kan er een loonvordering worden ingesteld bij de kantonrechter om zo via een gerechtelijke procedure de loonbetaling af te dwingen.  Aangezien het salaris noodzakelijk is voor de betaling van de vaste lasten, wordt deze vordering als spoedeisend gezien. Dit heeft als gevolg dat deze procedure meestal ook via een kort geding kan worden uitgevoerd. Het voordeel van een kort geding is dat het veel sneller gaat dan een normale gerechtelijke procedure. Het wordt daarom ook wel een spoedprocedure genoemd.

Faillissementsaanvraag (betalingsonmacht)

Indien de werkgever het loon wel zou willen betalen, maar het simpelweg niet kan, dan is er sprake van betalingsonmacht. De werkgever verkeert dan in een faillissementsituatie, maar is nog niet daadwerkelijk failliet. Het faillissement moet dan nog worden aangevraagd. Vaak ziet een werkgever niet in dat er sprake is van een faillissementsituatie en blijft hij aanmodderen. Schuldeisers hebben vaak geen belang bij een faillissement, omdat er dan meestal ook geen uitbetaling volgt. Om deze reden is het faillissement dan vaak nog niet aangevraagd. Werknemers hebben daarentegen juist wel belang om bij een faillissementssituatie het faillissement van de werkgever aan te vragen, omdat zij aanspraak kunnen maken op de loongarantieregeling

Heb je vragen over jouw achterstallig loon / salaris?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Onyx Advocaten via onderstaande contactgegevens of vul het contactformulier in. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met jou opgenomen!

Je kunt hier ook direct opdracht geven tot incassering van het achterstallig loon / salaris.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.