mr. M.A.J. (Marijn) Emonds

Advocaat – Partner

Marijn Emonds is mede-oprichter van Onyx Advocaten (2019) en in 2013 beëdigd tot advocaat. Daarvoor was hij vijf jaar werkzaam als jurist in de civiele praktijk en als WSNP-bewindvoerder. Marijn is een incasso- en processpecialist pur sang. Met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en de nodige passie worden de belangen van zijn cliënten optimaal behartigd. Zowel binnen als buiten rechte. Vanuit dit oogpunt zet hij zich ook in voor de minder bedeelden in onze maatschappij. Met zijn ruime ervaring op het gebied van de WSNP/schuldsanering adviseert en procedeert hij regelmatig voor particulieren en beschermingsbewindvoerders. Verder heeft Marijn zich toegelegd op de arbeids- en ontslagpraktijk. Hierin adviseert en procedeert hij voor zowel werkgevers als werknemers over de meest uiteenlopende arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Marijn kenmerkt zich door zijn no nonsens mentaliteit en een sterk analytisch vermogen. Hierdoor weet hij snel tot de kern van de zaak te komen om zo de belangen van zijn cliënten helder in kaart te brengen. Met een sterke ondernemingsgeest, de nodige creativiteit, bevlogenheid en  (proces)ervaring, komt hij vervolgens samen met zijn cliënten tot de meest efficiënte oplossingen.

Marijn is lid van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA).

Specialismen

Marijn heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOva) voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (burgerlijk recht):
    Hieronder valt o.a. incasso, (conservatoire) beslagleggingen en het voeren van gerechtelijke procedures;
  • Arbeidsrecht:
    Hieronder valt o.a. het opstellen / controleren van arbeidsovereenkomsten, het beëindigen van een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, ziekte/verzuim, het ontslag (op staande voet) en het invorderen van achterstallig loon of salaris.

Uitspraken (online gepubliceerd):