mr. M.L.A. (Martijn) van Hurne

Advocaat – Partner

Martijn van Hurne is mede-oprichter van Onyx Advocaten (2019). Na afronding van zijn universitaire master is hij in 2013 beëdigd als advocaat. Hij was toen al vijf jaar als jurist werkzaam bij een advocatenkantoor in ’s-Hertogenbosch.

In de afgelopen jaren heeft Martijn veel ervaring opgedaan op het gebied van advisering en het voeren van gerechtelijke procedures op diverse rechtsgebieden. Met name zijn succesvolle resultaten op het gebied van huurrecht vallen hierin op. Hij staat zowel verhuurders als huurders bij in procedures met betrekking tot ontruiming, ontbinding van de huurovereenkomst, gebreken aan het gehuurde en het incasseren van huurachterstanden. Martijn kenmerkt zich daarbij als een doortastende advocaat, die altijd secuur te werk gaat. Hij heeft service hoog in het vaandel staan en verliest jouw persoonlijke en zakelijke belangen nooit uit het oog. Door goed naar jouw wensen te luisteren, dringt hij altijd door tot de juridische kern van het geschil. Op deze manier kan hij snel in oplossingen denken en deze in de praktijk brengen.

Martijn hecht waarde aan een duurzame handelsrelatie. Neem daarom gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek. Daarnaast is hij lid van de Vereniging van Incasso- en Procesadvocaten (VIA).

Specialismen:

Martijn heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (burgerlijk recht):
    Hieronder valt o.a. incasso, (conservatoire) beslagleggingen en het voeren van gerechtelijke procedures;
  • Huurrecht (woon- en bedrijfsruimte):
    Hieronder valt o.a. de ontruiming van gehuurde ruimtes en en de ontbinding van huurovereenkomsten;
  • Verbintenissenrecht:
    Hieronder valt o.a. het opstellen / controleren van contracten en algemene voorwaarden, het eisen van nakoming van een overeenkomst en – als de overeenkomst niet wordt nagekomen – het vorderen van schadevergoeding

Op grond van voormelde registratie is hij verplicht om elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA tien opleidingspunten te behalen voor ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Uitspraken / publicaties online: