Tarieven

Onyx Advocaten is er voor iedereen: particulier of bedrijf, groot of klein. Samen met jou kijken wij graag naar de mogelijkheden, waarop Onyx Advocaten haar juridische diensten aan jou kan aanbieden. Voor bijna elke situatie zijn financiële oplossingen mogelijk.

Onyx Advocaten werkt namelijk op basis van:
1. Je rechtsbijstandverzekering;
2. Het No Win, No Fee-principe in incassozaken (No Cure, No Pay);
3. Een uurtarief of een vaste prijsafspraak;
4. Een toevoeging (pro-deo).

Rechtsbijstandverzekering

Onyx Advocaten hoort het graag als je een rechtsbijstandverzekering hebt. In veel gevallen dekt je verzekering onze kosten. Je hebt namelijk het recht om je eigen advocaat te kiezen. Dit wordt de ‘vrije advocaatkeuze’ genoemd. Je rechtsbijstandverzekering vergoedt dan de kosten van de door jou gekozen advocaat. 

Heb je al een zaak lopen bij je rechtsbijstandverzekering, maar ben je ontevreden? Ook dan heb je het recht om over te stappen naar een eigen advocaat en kun je mogelijk bij Onyx Advocaten terecht. Het voordeel van Onyx Advocaten is dat enkel jouw belang voorop staat. Voortijdig schikken om extra kosten te voorkomen is dan ook geen optie. Onyx Advocaten gaat voor het maximale resultaat, zodat jouw belangen optimaal worden behartigd. 

Heb je een rechtsbijstandverzekering en wil je weten of je een eigen advocaat kunt kiezen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Graag bekijken wij kosteloos met jou de mogelijkheden en geven je advies over de te nemen stappen.

No Win, No Fee-principe in incassozaken (No Cure, No Pay)

De incassoprocedure wordt door Onyx Advocaten  uitgevoerd op basis van het beginsel ‘No Win, No Fee’, of in de volksmond ‘No Cure No Pay’ genoemd. Dit principe heeft als uitgangspunt dat je geen kosten hebt aan de incassoprocedure, omdat je debiteur deze kosten betaalt.

Op grond van de wet mag Onyx Advocaten je vordering (hoofdsom) verhogen met de (wettelijke) rente en buitengerechtelijke incassokosten. Onyx Advocaten maakt in dat geval aanspraak op de geïncasseerde rente en buitengerechtelijke incassokosten, als vergoeding voor de uitgevoerde werkzaamheden. De oorspronkelijke vordering (hoofdsom) komt dan volledig aan jouw toe (mogelijk deels na BTW-teruggave van de Belastingdienst).

Indien wij niets voor je incasseren, dan zullen wij na overleg overgaan tot kosteloze sluiting van de incassoprocedure. Er worden dan geen enkele kosten bij je in rekening gebracht. Bij ons geldt dan ook nog het echte ‘No Win, No Fee’-principe.

Een uurtarief of een vaste prijsafspraak

Door Onyx Advocaten wordt ook gewerkt op basis van uurtarieven. Het uurtarief is afhankelijk van de advocaat, complexiteit en spoedeisendheid van de zaak. Op basis hiervan ontvang je altijd een voorstel op maat. Daarnaast is het voor bepaalde werkzaamheden mogelijk om vaste prijsafspraken te maken. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden.

Toevoeging (pro-deo)

Indien je inkomen zich onder een bepaalde grens bevindt, kom je mogelijk in aanmerking voor door de overheid betaalde rechtsbijstand . Het betreft hier een zogenaamde ‘toevoeging’. Afhankelijk van de soort zaak kan Onyx Advocaten bepaalde werkzaamheden uitvoeren op basis van een toevoeging. De werkzaamheden worden dan vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. In dat geval betaal je slechts een door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage.

Je hebt geen recht op een toevoeging wanneer jouw verzamelinkomen hoger is dan € 28.600 (voor alleenstaanden) of € 40.400 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind). Bij de controle gaat de Raad voor Rechtsbijstand uit van je inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd. Deze inkomensgegevens worden door de Raad voor Rechtsbijstand opgevraagd bij de Belastingdienst.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen en vermogen. Hoe hoger het inkomen is, hoe hoger de eigen bijdrage zal zijn. Bij een WSNP of een faillissement betaal je altijd de laagste eigen bijdrage. Verder kun je in dat geval voor de eigen bijdrage meestal bijzondere bijstand krijgen bij jouw gemeente, zodat al je kosten worden vergoed.

De volgende eigen bijdragen zijn vastgesteld voor 2021:

Alleenstaanden
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
Hoogte eigen bijdrage Gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar
Tot en met € 20.300,- € 208,- Tot en met € 28.200,-
€ 20.301,- tot en met € 21.000,- € 383,- € 28.201,- tot en met € 29.200,-
€ 21.001,- tot en met € 22.200,- € 547,- € 29.201,- tot en met € 30.600,-
€ 22.201,- tot en met € 24.100,- € 712,- € 30.601,- tot en met € 34.200,-
€ 24.101,- tot en met € 28.600,- € 875,- € 34.201,- tot en met € 40.400,-
Meer dan € 28.600,- Geen toevoeging Meer dan € 40.400,-